PELKAT PKLU

Ketua Djuminto
Wakil Ketua Jachin Alephsontius Elkani
Sekretaris Suciati Sihite
Wakil Sekretaris Sri Wahyuni Salmon
Bendahara Ening Kuspurwanti